Subscribe:

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

VẬT DÂN GIAN


Cổ truyền môn vật dân gian
Cởi trần đóng khố vạn ngàn khách đông
Hai đô cơ bắp cuộn phồng
Thắng thua ý chí còn mong mẹo tài
Dăm ba keo vật mệt nhoài
Lúc này gương mặt anh tài hiên ngang
Hội làng rộn tiếng reo vang
Miếng đánh công lực thân ngang lễ trời
Kinh Bắc trống hội khắp nơi
Mang chất thượng võ muôn đời cháu con./.
Tháng 2 năm 2013


0 nhận xét:

Đăng nhận xét