Subscribe:

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

ĐỜI LÍNH

Đèo cao rừng rậm suối sâu
Chất độc giặc Mỹ ở đâu có rừng
Rau mon mít luộc măng vầu
Cuộc sống đạm bạc cùng nhau tháng ngày
Riềng rừng ớt đỏ thật cay
Tưởng như là muối tháng ngày vẫn xong
Ống noong no đói xẻ cùng
Hầm thì lõng bõng nước trong nước ngoài
Thân gầy gió mướt mảnh mai
Đầu rụng hết tóc răng dài mắt sâu
Thế mà sớm tối cùng nhau
Truy lùng giết giặc xứng câu anh hùng
Đất nước trọn vẹn non sống
Phát huy truyền thống Lạc Hồng dài lâu
Xã hội phát triển mạnh giàu
Sánh vai cường quốc năm châu lẫy lừng./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét