Subscribe:

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

ĐẠI TƯỚNG LÒNG DÂN


Về thăm Đảo Yến hôm nay
Đảo biển xanh thẳm đẹp thay vùng trời
Ngàn thu về với biển giời
Đầu gối sườn núi chân liền ra khơi
Một trăm linh ba khổ cùng
Đuổi hai đế quốc lẫy lừng năm châu
Tướng Giáp văn võ nhiệm màu
Anh hùng thế giới xa đâu tìm về
Quảng Bình đất mẹ chân quê
Bên vườn khê ngọt bát chè xanh ngon
Cuối đời ôn chuyện người con thuở nào.

Sáng tác tháng 04/2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét