Subscribe:

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

HƯƠNG QUÊ
Sông Cầu mưa đục nắng trong
Khuya sớm vất vả tấm lòng thanh cao
Cuộc sống khó khăn đến đâu
Xơi trầu cánh Phượng nặng sâu nghĩa tình
Sớm ngày vất vả mưu sinh
Tối về rộn tiếng sân đình thơ ca
Giọng đâu đã được mượt mà
Hăng say luyện tập cũng ra yêu đời
Cơm no áo ấm ai ơi
Yêu thơ ca hát đẹp người dễ trông
Nhìn xa ngỡ tưởng văn công
Dầm mưa dãi nắng vợ ông thợ cày
Làng trên xóm dưới hăng say
Yêu thơ quan họ đó đây rộn ràng
Hội làng trống dục hồi vang
Lời thơ tiếng hát hương làng vang xa
Nón thúng quai thao quê nhà
Tứ thân nghiêng nón nhìn mà thương nhau
Hội làng năm có mấy đâu
Một ngày chảy hội tâm đầu nên duyên.
Thuyền ơi,ơi hỡi là thuyền
Chòng chành chi mãi chưa lên được bờ.


Ngày 20 tháng 02 năm 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét