Subscribe:

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

MỪNG SONG THỌNgoại bảy mươi xuân dẫu tuổi già
Còn bao ước mộng nét tài hoa
Ham thích thơ phú vui cây cảnh
Lại ưa đàn sáo với hát ca
Cầu lông vài séc khi chiều sáng
Dọc ngang bỏ giỏ hơi điệu đà
Thắng thua trong tâm đều vui cả
Tham quan di tích lúc gần xa
Cụ ông tùng bách vươn cành tỏa
Cụ bà mềm mại vẫn đượm đà
Hai cụ song đôi đầy nghĩa cả
Nương tựa bên nhau tuổi dưỡng già
Trăm năm còn đó không phai nhạt
Ấm áp tình thương dưới mái nhà
Cháu chắt sớm chiều vây quanh cả
Tứ đại đồng đường bản trường ca
Nhà cao cửa rộng thật nguy nga
Phú quý hôm nay tại quê nhà
Cái nghèo và đói đuổi thật xa
Ô tô xe máy đỗ sân nhà./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét