Subscribe:

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

THĂM LÀNG SEN


Cháu về quê Bác làng Sen
Hàng cau, cây mít thân quen năm nào
Nắng hong vạt cát gió Lào
Như còn bóng Bác ra vào đâu đây
Nhà tranh, phản gỗ giường mây
Lời ru canh cửi võng đay trưa hè
Mạch nguồn trong nước giếng quê
Lời cô hướng dẫn cháu nghe bồi hồi
Bác đi xa mãi, xa rồi
Một quê hương đã rạng ngời muôn quê
Nắng vàng cháu lại tìm về
Lời ru vang mãi trưa hè làng Sen
Một trăm hai bốn năm sinh
Hương thơm lễ mọn tâm linh khấn cầu
Người dân tuy ở xa đâu
Lòng thành thờ Bác vọng sâu muôn đời.
Công lao trời biển thảnh thơi
Danh nhân văn hóa mặt trời vầng đông


Tháng 03 năm 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét